Pravila poslovnog odijevanja
Naravno da su za uspjeh na poslu prvenstveno važni znanje i vještine koje posjedujete. No, jednako je važan i dojam koji ostavljate u komunikaciji s vašim kolegama i poslovnim partnerima.