Impressum

Vlasnik stranice: Rosis Unus d.o.o., Vrankovec 1, HR-49223 Sv. Križ Začretje;

OIB: 00378517235

Zagrebačka banka d.d.; IBAN: HR6023600001102008627

Tvrtka upisana u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080555640

Temeljni kapital plaćen u cijelosti: 20.000 HRK

Članovi uprave: Siegbert Josef Schützenhöfer, Thomas Seikmann i Roman Rogović