Turističko Informativni Centar

Turističko informativni centar na usluzi je Domaćim i stranim turistima te građanima Krapinsko-zagorske županije s detaljnim informacijama o Županiji, raznovrsnim brošurama, katalozima kao i ostalim informativnim materijalima.

Telefon: +385 49 556 021

E-mail: [email protected]

Otvoreno.Radno vrijeme danas: 10:00 – 20:00
Scroll to Top