Pravilnik o zasebnosti

Družba ROSIS UNUS d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Rosis) kot lastnica Roses Designer Outlet Centra (v nadaljnjem besedilu: center) se posveča varstvu in spoštovanju vaše zasebnosti in osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba, GDPR) in Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vabimo vas, da skrbno preberete ta pravilnik, ki pojasnjuje, zakaj in kako zbiramo ter obdelujemo vaše osebne podatke.

Upravljavec je družba Rosis Unus d.o.o, osebna identifikacijska številka (OIB): 00378517235, Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na fizično osebo – posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma posameznika, katerega identiteta je ugotovljena ali jo je mogoče ugotoviti s pomočjo teh podatkov. Osebni podatki so tudi različni podatki, tj. informacije, ki lahko skupaj omogočijo prepoznavanje identitete določene fizične osebe (osebni podatki so na primer ime in priimek, domači naslov, e-poštni naslov in drugo).

Kdo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je posameznik, katerega identiteto je mogoče ugotoviti, oziroma fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati neposredno ali posredno, posebej s pomočjo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji in omrežni identifikator, ali s pomočjo enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto posameznika.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov?

Glede na uredbo je obdelava vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi ali neavtomatiziranimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, odkrivanje, pregledovanje, uporabljanje, razkrivanje s prenosom, širjenjem ali dajanjem na razpolago na drug način, usklajevanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

Kdaj in kako zbiramo vaše osebne podatke?

Osebne podatke zbiramo na enega od naslednjih načinov:

Neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – ko so osebni podatki zbrani za potrebe sklenitve ali izvajanja pogodbe, prek spletnih obrazcev (z včlanitvijo v VIP-klub Roses Designer Outlet Centra – s prijavo na e-novice), s stikom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, z zaposlenimi upravljavca ali obdelovalca, s telefonskim pogovorom s posameznikom, vstopom v prostore družbe (videonadzor), sodelovanjem v nagradni igri ali nagradnem natečaju v organizaciji Rosisa.

Posredno – podatki, ki so javno dostopni na spletnih mestih, ki ne pripadajo družbi (npr. objave na družbenih omrežjih), podatki, pridobljeni z dostopom do našega spletnega mesta (piškotki) in podobnimi tehnologijami, ki so nam jih na zakonit način dostavili poslovni partnerji.

Vaše osebne podatke najpogosteje pridobimo neposredno od vas – in sicer med uporabo storitve, npr. ko izpolnite določen obrazec ali ko zberemo podatke z opazovanjem (npr. prek nadzornih kamer v centru). Vaši osebni podatki se bodo obdelovali v tržne namene, samo če privolite v to oziroma nam za slednje podate ustrezno privolitev(točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Katere osebne podatke zbiramo?

Podatki, ki jih običajno zbiramo od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, datum rojstva, spol in drugi podatki, navedeni v obrazcu na našem spletnem mestu, na pristopni izjavi za naš VIP-klub in obrazcu za Kidsland, ter ostali podatki, ki ste jih prostovoljno delili z nami. Osebne podatke zbiramo tudi prek videonadzora v prostorih centra.

 • Kje se hranijo vaši osebni podatki?

Osebne podatke, ki jih o vas zberemo, hranimo v varnem okolju. Vaši osebni podatki so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem s strani katerega koli posameznika ali organizacije.

Odvisno od oblike se osebni podatki hranijo v naših prostorih in informacijskih sistemih, podatke pa včasih hranimo tudi na strežnikih in v prostorih naših poslovnih partnerjev, s katerimi imamo sklenjeno razmerje, skladno s katerim so se zavezali k spoštovanju določil Uredbe o varstvu podatkov in naših navodil.

 • Deljenje in dostop do osebnih podatkov:

Osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hrani družba Rosis Unus d.o.o.

Dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba Rosis Unus d.o.o., ima družba: Roses Values d.o.o., osebna identifikacijska številka (OIB): 13402192535, Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1, ki je naš partner pri zadevah upravljanja Roses Designer Outlet Centra.

Tretjim osebam – ponudnikom storitev, katere angažiramo kot obdelovalce, zaupamo vrsto poslovnih nalog, ki jih izvajajo v našem imenu in ki so povezane z izvajanjem takšnih pogodb. V takšnih primerih tretjim osebam posredujemo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo storitev, in jim prepovedujemo uporabo osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v katere koli druge namene. Tretje osebe kot ponudniki storitev so skladno s sporazumi z Rosisom zavezani k obdelavi njim prenesenih podatkov izključno skladno z našimi navodili in za namen, ki smo ga določili kot upravljavci. Naši partnerji so obvezani k varstvu in obdelavi osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ob izvajanju organizacijskih in tehničnih ukrepov skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zbrane podatke lahko delimo s:

 • tretjimi osebami, ki nam nudijo tehnično podporo, kot so informacijska podpora, storitve hranjenja podatkov na strežnikih, podpora in vzdrževanje podatkovnih baz in vzdrževanje programske opreme, ki lahko vsebuje osebne podatke. Nudenje takšnih storitev in s tem tudi dostop do osebnih podatkov je nujno zaradi izvajanja poslovnih nalog. V primeru prenosa podatkov na strežnike se podatki prenesejo na strežnike v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru ali v državo in k partnerju, ki zagotavlja potrebno raven varstva skladno z zakonodajo EU. Osebni podatki se posredujejo obdelovalcem v ZDA, ki so sklenili sporazum Zasebnostni ščit EU–ZDA, ki zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov;
 • tretjim osebam, ki nudijo računovodske storitve;
 • tretjim osebam, ki nudijo varnostne storitve na območju centra;
 • tretjim osebam, ki sodelujejo pri izpolnjevanju pogodbenih in drugih obveznosti Rosisa ter vseh obveznosti, ki izhajajo iz razmerja s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki (kot so soorganizatorji nagradnih iger in nagradnih natečajev), ter osebam, ki nudijo storitve izterjave terjatev;
 • poslovnim partnerjem skladno z ustreznimi zakonskimi določili;
 • ko obstaja zakonska obveznost dostavljanja takšnih podatkov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Zbrane osebne podatke bomo hranili skladno z ustreznimi predpisi, pri čemer je obdobje hrambe podatkov odvisno od izpolnjevanja pogodbene ali zakonske obveznosti. Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od namena obdelave in kategorije osebnih podatkov. V vsakem primeru bomo podatke izbrisali, ko bomo ugotovili, da teh več ne potrebujemo ali da ne obstaja podlaga za njihovo hrambo.

Kako se lahko vaši podatki uporabljajo

Zbrane osebne podatke obdelujemo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Način obdelave, kategorije osebnih podatkov in pravna podlaga so odvisni od namena zbiranja podatkov.

 • VIP-klub in e-novice

Pri prijavi v VIP-klub Roses Designer Outlet Centra pridobite pravico do dostavljanja Rosesove rojstnodnevne VIP-knjižice z dodatnimi popusti v trgovinah centra. Med prijavo zbiramo te osebne podatke: ime in priimek, poštna številka, država, e-poštni naslov in datum rojstva. Te podatke potrebujemo za preverjanje pristnosti prijavljene osebe in izpolnitev naših obveznosti dostavljanja knjižice s popusti v trgovinah centra. Zbrani podatki se hranijo, dokler je uporabnik registriran član VIP-kluba.

Člani VIP-kluba se lahko prijavijo na e-novice zaradi dostavljanja informacij o akcijah, nagradnih igrah in natečajih v organizaciji centra. Obdelava podatkov v tržne namene je možna s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Privolitev je mogoče kadar koli preklicati. S priklicem se takšni osebni podatki prenehajo obdelovati in se izbrišejo. Tako zbrane podatke hranimo do preklica podane privolitve.

Včlanitev v VIP-klub in prijava na e-novice sta mogoča s prijavo na spletnem mestu centra.

Prijava na e-novice z informacijami o akcijah, nagradnih igrah in natečajih v organizaciji centra je mogoča tudi prek drugih kanalov: v pisni obliki, prek obrazca, s prijavo na brezžični dostop do interneta v centru ali drugače. V vsakem primeru je obdelava osebnih podatkov v tržne namene mogoča ob privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 • Spletno mesto www.rosisdesigneroutlet.hr in piškotki

Osebne podatke je mogoče zbirati med obiskom našega spletnega mesta www.rosisdesigneroutlet.hr, ki uporablja piškotke. Piškotki so informacije, ki jih obiskano spletno mesto shrani na vaš računalnik, tablični računalnik ali mobilni telefon. Več informacij o piškotkih in načinu njihovega upravljanja lahko najdete TUKAJ https://rosesdesigneroutlet.hr/cookies-si/

Osebne podatke, zbrane prek piškotkov na spletnem mestu, obdelujemo na podlagi vaše privolitve. Če želite privolitev preklicati, morate izbrati ustrezne nastavitve v svojem brskalniku. Nekatere od funkcij našega spletnega mesta brez aktiviranih piškotkov sicer ne bodo delovale. Ko vas bomo zaprosili za privolitev, vam bomo predstavili tudi namen, za katerega se bodo podatki obdelovali, in vas seznanili z vašimi pravicami. Več informacij o piškotkih najdete na povezavi na našem spletnem mestu.

 • Povezave na spletnem mestu za deljenje na družbenih omrežjih

Na našem spletnem mestu se lahko nahaja tudi vsebina tretjih strani. Če boste med obiskom našega spletnega mesta kliknili katero od povezav za deljenje na družbenih omrežjih, se bodo komunikacijski podatki izmenjali med vami in ustreznim ponudnikom storitve.

Z aktiviranjem povezave za deljenje na družbenem omrežju ponudnik storitve prejme informacije, ki jih je vaš brskalnik zbral na ustrezni strani našega spletnega mesta, tudi če nimate računa pri tem ponudniku storitve ali pri takšnem ponudniku storitve trenutno niste prijavljeni.  Informacije se prenesejo iz brskalnika neposredno do strežnika ponudnika storitve.

Ustrezni ponudnik storitve lahko vaše podatke obdeluje v lastne namene. Do komunikacije in s tem obdelave podatkov s strani ponudnika storitve pride, samo če ste aktivno izbrali uporabo ustrezne storitve. Roses nima nadzora nad podatki, ki jih zbirajo in obdelujejo ponudniki storitev v vlogi tretjih strani in zavezujočih informacij v povezavi s ciljem in namenom takšne vrste obdelave vaših podatkov ne more nuditi.

O namenu in obsegu zbiranja osebnih podatkov, obdelavi in uporabi podatkov ponudnika storitve ter sorodnih pravicah in nastavitvah za varstvo zasebnosti si oglejte pravilnik o zasebnosti ponudnika storitve.

FACEBOOK: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

https://web.facebook.com/full_data_use_policy?_rdc=1&_rdr

INSTAGRAM: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

https://help.instagram.com/519522125107875

YOUTUBE: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ZDA
https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 • Posebni dogodki, nagradne igre in natečaji

V primeru organiziranja dogodka, katerega organizator ali eden od organizatorjev je Rosis, ali nagradnih iger ali natečajev je od udeležencev mogoče zahtevati določene osebne podatke. Namen zbiranja in obdelave podatkov je zagotavljanja ustrezne izvedbe dogodka, varnosti ali podelitve nagrad udeležencem. Če se določen dogodek, igra ali natečaj organizira skupaj s poslovnim partnerjem, tretjo stranjo, so lahko zbrani osebni podatki preneseni tem poslovnim partnerjem. Tako zbrani osebni podatki se bodo hranili do zaključka dogodka, igre ali natečaja, razen kadar je podatke treba hraniti dlje (npr. v primeru podelitve nagrad ali vložitve zahtevkov za povračilo škode).

 • Brezžični dostop do interneta na območju centra (Wi-Fi)

Rosis nudi storitev brezžičnega dostopa do interneta (WiFi) na območju Roses Designer Outlet Centra.

Več o varstvu zasebnosti v povezavi z obdelavo osebnih podatkov med uporabo storitve brezžičnega dostopa do interneta lahko najdete v Pravilniku o varstvu zasebnosti brezžičnega dostopa do interneta v Roses Designer Outlet Centru.

Osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, med uporabo storitve brezžičnega dostopa do interneta zbiramo, samo če se uporabnik registrira za storitev prek računa družbenega omrežja (Facebook, Instagram ipd.), Googlovega računa ali z izpolnitvijo polj na posebnem obrazcu. Osebni podatki, ki jih zbiramo na ta način, so ime, priimek in e-poštni naslov. Zbiramo lahko tudi druge podatke: podatke o napravi, s katero se uporablja storitev, in podatke o uporabljenem brskalniku. Če registracija za storitev brezžičnega dostopa do interneta ni izvedena prek računa družbenega omrežja, osebnih podatkov ne zbiramo.

Tako zbrani osebni podatki se uporabljajo za omogočanje varnega zagotavljanja storitve, zaščite interesov Rosisa in njegovih zaposlenih ter preprečevanja, razkrivanja ter obdelave morebitnih zlorab v škodo upravljavca in obdelovalca. V takšnih primerih obdelava temelji na zakonitem interesu Rosisa skladno z obdelavo (točka (f) prvega odstavka 6. člena Uredbe o varstvu osebnih podatkov). Ko obdelava temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Rosis zbrane osebne podatke obdeluje za namen oglaševanja lastnih storitev ter storitev in izdelkov svojih partnerjev s pošiljanjem promocijskih obvestil o storitvah in izdelkih.

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo na strežnikih v Evropski uniji oziroma Republiki Hrvaški. Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi stranmi, razen kadar je za izvajanje posameznih nalog upravljavca najeta druga oseba kot obdelovalec, ko se prijava za storitev izvede prek Googlovega računa ali računa družbenega omrežja, uporabljenega med registracijo, če obstaja zakonska obveznost ali izrecna pooblastitev oziroma obveza na podlagi zakona.

Če se na storitev prijavite prek Googlovega računa ali računa družbenega omrežja (»ponudnik storitve«), bodo zbrani osebni podatki posredovani ustreznemu ponudniku storitve.
S prijavo prek povezave z družbenega omrežja ponudnik storitve prejme informacije, ki se prenesejo iz vašega brskalnika na strežnik ponudnika storitve. O namenu in obsegu zbiranja podatkov, obdelavi in uporabi podatkov ponudnika storitve ter sorodnih pravicah in nastavitvah za varstvo zasebnosti si oglejte pravilnik o zasebnosti posameznega ponudnika storitve.

 • Neposreden stik s centrom

Pri stiku z upravljavcem ali njegovim poslovnim partnerjem po e-pošti, pošti ali telefonu se zbirajo naslednji osebni podatki: ime, priimek in e-poštni naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in se vodi arhiv izvedene komunikacije.

Navedene podatke obdelujemo za izboljšanje naših storitev, učinkovitejše odgovarjanje na vprašanja, obdelavo vprašanj, ki se nanašajo na obstoj morebitnega poslovnega razmerja, in sicer na podlagi obstoječega ali prihodnjega pogodbenega razmerja, in kadar je obdelava nujna za potrebe zakonitih interesov upravljavca (točka (f) prvega odstavka 6. člena Uredbe o varstvu podatkov). Podatke hranimo pet let od zadnjega stika.

 • Videonadzor

Prostor centra se nahaja pod videonadzorom. Namen izvajanja videonadzora in takšne obdelave podatkov sta spoštovanje zakonskih obveznosti in zaščita pravnih interesov, ljudi in premoženja v Centru, temelji pa na zakonitem interesu Rosisa skladno z obdelavo (točka (f) prvega odstavka 6. člena Uredbe o varstvu podatkov). Zakoniti interes pri tem ne prevlada interesov, temeljnih pravic ali svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zbrani posnetki se hranijo 14 dni, razen kadar obstaja ustrezni zahtevek pristojnega organa ali zakonska podlaga za daljšo hrambo (npr. ko se uporabljajo kot dokaz v sodnem ali podobnem postopku) Po izteku obdobja hrambe se posnetki izbrišejo. Dostop do posnetkov je omejen na posebno določene zaposlene upravljavca in druge osebe, ki jih določi vodilna oseba upravljavca, kot so zaposleni družbe, ki upravlja center, in zaposleni družbe, ki opravlja naloge varovanja in zaščite objektov v centru.

 • Ostali primeri

Osebne podatke lahko obdelujemo zaradi spoštovanja zakonskih obveznosti, ki jih naša družba mora spoštovati (npr. ravnanje v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, davčni predpisi ipd.).

Obdelava osebnih podatkov, kadar ne obstaja katera druga podlaga za obdelavo, je mogoča, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za to poda svojo izrecno privolitev. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podano privolitev kadar koli prekliče s pošiljanjem zahteve Rosisu.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Eden od osnovnih ciljev Uredbe o varstvu podatkov je varstvo pravic posameznikov oziroma varstvo njihove zasebnosti.

Na podlagi Uredbe o varstvu osebnih podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice:

Pravica do dostopa

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico pridobiti informacijo, ali Rosis obdeluje njegove osebne podatke. Če jih obdeluje, ima pravico do dostopa (pregleda) do osebnih podatkov, informacij o namenu obdelave, kategorijah osebnih podatkov, prejemnikih, kategorijah prejemnikov, obdobju, v katerem se osebni podatki hranijo, ali kriterijih, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, ter o obstoju pravic, ki jih ima kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če gre za večjo količino podatkov, lahko Rosis od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva natančnejšo opredelitev zahteve za dostavo določenih skupin podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko to pravico uveljavlja brez nadomestila, razen kadar je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana. V primeru slednjega si Rosis pridržuje pravico do zaračunavanja nastalih stroškov. Če zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni pravno in zakonsko dovoljena, se lahko zavrne.

Pravica do popravka

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od Rosisa zahteva popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Zagotavljanje ažurnosti in točnosti osebnih podatkov posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja tako, da o tem upravljavca nemudoma obvesti.

Pravica do pozabe (izbrisa)

 • V določenih okoliščinah lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od Rosisa zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Izbris osebnih podatkov je mogoče zahtevati na primer pri preklicu privolitve za obdelavo posameznih podatkov, ko podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili prvotno zbrani, ko se podatki obdelujejo brez veljavne pravne podlage ali ko je izbris podatkov potreben zaradi uskladitve z zakonskimi obveznostmi upravljavca. Osebnih podatkov ni mogoče izbrisati, če so potrebni zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti, pogodbenih obveznosti ali drugih pravnih podlag iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kadar je izbris mogoč, bodo osebni podatki izbrisani iz našega sistema, v njem pa bodo ostali izključno splošni statistični podatki, ki jih ni mogoče povezati z identiteto posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do omejitve obdelave

–             V določenih okoliščinah lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od Rosisa zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, na primer v primeru vložitve ugovora zoper obdelavo podatkov, izpodbijanju pravilnosti osebnih podatkov ali v primeru izvedbe obdelave na podlagi zakonitega interesa upravljavca.

Pravica do preklica privolitve

 • Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko takšen posameznik privolitev kadar koli prekliče. V tem primeru bo Rosis prenehal uporabljati osebne podatke v ta namen, razen če obstaja alternativna pravna podlaga, po kateri bi bila obdelava osebnih podatkov upravičena, o čemer bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen.

Pravica do prenosa podatkov

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva prenos osebnih podatkov drugemu upravljavcu oziroma odstop podatkov tretji osebi. V tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih je posredoval Rosisu, prejme v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki in jih lahko prenese drugemu upravljavcu, in sicer če gre za obdelavo podatkov, ki jih je posredoval posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je obdelava temeljila na privolitvi ali pogodbi in se izvaja samodejno.

Pravica do ugovora

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov ali pa je obdelava nujna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu upravljavca. Zoper obdelavo podatkov lahko ugovarjate kadar koli, če ta temelji na teh podlagah. Če za izvedbo takšne obdelave ne obstaja obrazložena in upravičena pravna podlaga, bomo zbrane podatke izbrisali in prenehali obdelovati.

Kako z nami stopiti v stik?

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati katero od navedenih pravic ali preklicati privolitev, ki jo je podal za obdelavo osebnih podatkov (kadar je privolitev pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov), stopite z nami v stik. Zapis o naši komunikaciji bomo shranili, da bi lahko pravočasno rešili katero koli sporno zadevo.

Z nami lahko kadar koli stopite v stik na kateri koli način:

Rosis Unus d.o.o.,

osebna identifikacijska številka (OIB): 00378517235,

Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1.

e-poštni naslov: [email protected]

Če niste zadovoljni z načinom, na katerega zbiramo ali uporabljamo vaše osebne podatke, se lahko obrnete na Agencijo za varstvo osebnih podatkov, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, e-poštni naslov: [email protected], spletno mesto: www.azop.hr.

Ta politika upravljanja osebnih podatkov začne veljati 25. maja 2018.

Scroll to Top