Pravila privatnosti

Društvo ROSIS UNUS d.o.o. (dalje u tekstu: Rosis), kao vlasnik Roses Designer Outlet Centra (u daljnjem testu: Centar) posvećen je zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti i osobnih podataka, a sukladno Općoj uredbe o zaštiti podatka (dalje u tekstu: Uredba, GDPR) i Zakonu o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pozivamo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste saznali zašto i kako prikupljamo, te na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke.

Voditelj obrade je društvo Rosis Unus d.o.o., OIB: 00378517235, Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1.

Što su Osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na fizičku osobu – ispitanika, odnosno pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi pomoću tog podatka. Osobni podaci su i različiti podaci, tj. informacije, koje zajedno mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene fizičke osobe. (osobni podaci su npr.: ime i prezime, kućna adresa, adresa elektroničke pošte i dr.)

Tko je Ispitanik?

Ispitanik je pojedinac čiji se identitet može utvrditi, odnosno fizička osoba koja se može identificirati izravno   ili   neizravno, osobito  uz  pomoć  identifikatora  kao  što  su  ime, identifikacijski  broj,  podaci  o  lokaciji,  mrežni  identifikator  ili  uz  pomoć  jednog  ili  više čimbenika karakterističnim za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Što znači Obrada osobnih podataka?

Prema Uredbi, obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Kada i kako prikupljamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo na jedan od sljedećih načina:

Izravno od ispitanika – kada su osobni podaci prikupljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kroz web-forme (pristupom u VIP klub Roses Designer Outlet Centra – pretplatom na newsletter), kontaktom Ispitanika sa zaposlenicima voditelja ili izvršitelja obrade, telefonskim razgovorom s pojedincem dolaskom u prostore Društva (video nadzor), sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju organiziranom od Rosisa.

Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama), podaci dobiveni pristupom na našu web stranicu (cookies) i sličnim tehnologijama koje su nam na dozvoljen način dostavili poslovni partneri.

Vaše osobne podatke najčešće dobivamo od Vas izravno – i to prilikom korištenja usluga, npr. kada ispunite određeni formular ili kad prikupimo podatke promatranjem (npr. putem nadzornih kamera u Centru). Vaši osobni podaci obrađivat će se u marketinške svrhe, isključivo ako sami pristanete na to, odnosno ako nam za isto date odgovarajuću privolu (članak 6. stavak 1. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Koje osobne podatke prikupljamo?

Podaci koje uobičajeno prikupljamo od ispitanika su: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, datum rođenja, spol te druge podatke navedene u obrascu na našoj internetskoj stranici, na pristupnici našem VIP klubu, te ostali podaci koje ste dobrovoljno podijeliti s nama. Također, osobne podatke prikupljamo putem video nadzora u prostorima Centra.

 • Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje o vama prikupimo čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši su osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništavanja od strane bilo koje pojedinca ili organizacije.

Ovisno o formi, osobni podaci čuvaju se u našim prostorima i informatičkim sustavima, ali ponekad podatke čuvamo i na serverima i u prostorima naših poslovnih partnera s kojima imamo uređeni odnos, u kojemu su se obvezali poštivati odredbe Uredbe o zaštiti podataka i naše upute.

 • Dijeljenje i pristup osobnim podacima:

Društvo Rosis Unus d.o.o. čuva osobne podatke ispitanika.

Pristup osobnim podacima koje obrađuje društvo Rosis Unus d.o.o. ima društvo: Roses Values d.o.o. OIB: 13402192535, Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1, koji je naš partner u poslovima upravljanja Roses Designer Outlet Centrom.

Trećim osobama – pružateljima usluga koje angažiramo kao izvršitelje obrade povjeravamo niz poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime, a koji su povezani s izvršavanjem takvih ugovora. U takvim slučajevima trećim osobama pružamo samo one osobne podatke koje su potrebne za izvršavanje usluga i zabranjujemo upotrebu osobnih podataka ispitanika u bilo koje druge svrhe. Treće osobe kao pružatelji usluga, sukladno sporazumima s Rosisom, obvezni su obrađivati prenesene im podatke isključivo u skladu s našim uputama i u svrhu koju smo odredili kao voditelji obrade. Naši partneri obvezni su štititi i obrađivati osobne podatke ispitanika primjenjujući pritom organizacije i tehničke mjere, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prikupljene osobne podatke možemo podijeliti s:

 • trećim osobama koje nam pružaju tehničku podršku kao što je informatička podrška, usluge smještaja podataka na poslužiteljima, podrške i održavanja baza podataka, održavanje softvera koji mogu sadržavati osobne podatke. Pružanje takvih usluga, a time i pristup osobnim podacima nužno je radi izvršenja poslovnih zadataka. U slučaju prenošenja podataka na servere, prijenos se vrši na servere koji se nalaze unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, ili u zemlju i partnera koji osigurava potrebnu razinu zaštite u skladu sa zakonodavstvom EU. Osobni podaci prenose se izvršiteljima obrade u SAD-u koji su pristupili sporazumu Privacy Shield između Europske unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka;
 • trećim osobama koje pružaju računovodstvenih usluge;
 • trećim osobama koje pružaju zaštitarske usluge na području Centra;
 • trećim osobama koje sudjeluju u izvršenju ugovornih i drugih obveza Rosisa, kao i svih obveza koje proizlaze iz odnosa s ispitanicima (kao što su suorganizatori nagradnih igra i nagradnih natječaja), te osobama koje pružaju usluge naplate potraživanja;
 • poslovnim partnerima u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama;
 • kada postoji zakonska dužnost dostavljati te podatke.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ispitanika

Prikupljene osobne podatke čuvat ćemo u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu razdoblje čuvanja podatka ovise o ispunjavanju ugovorne ili zakonske obveze. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi obrade i kategoriji osobnih podataka. U svakom slučaju, kada utvrdimo da nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni ili da ne postoji osnova za čuvanje takvih podataka, isti će biti izbrisani.

Kako se Vaši podaci mogu koristiti?

Prikupljene osobne podatke obrađujemo sukladno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka. Način kako obrađujemo, kategorije osobnih podataka, te pravna osnova obrade ovise o svrsi prikupljanja podataka.

 • VIP KLUB i newsletter

Prilikom prijave u VIP klub Roses Designer Outlet Centara prikupljamo ove osobne podatke: ime i prezime, poštanski broj, državu, e-mail, datum rođenja, a koji podaci su potrebni radi provjere autentičnosti prijavljene osobe. Prikupljeni podaci čuvaju se za vrijeme tijekom kojeg korisnik ostane registrirani član VIP kluba.

Članovima VIP kluba nudi se mogućnost prijave na newsletter, a radi dostave informacija o akcijama, nagradnim igrama i natječajima organiziranih u Centru. Obrada podataka u marketinške svrhe moguća je uz privolu ispitanika (članak 6. stavak 1. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka). Privola se može povući u svakom trenutku, a u kojem slučaju će se ovi osobni podaci prestati obrađivati i biti brisani. Podatke prikupljene na ovaj način čuvamo do opoziva dane privole.

Učlanjenje u VIP klub i pretplata na newsletter moguć je prijavom na internetskim stranicama Centra.

Prijava na newsletter s informacijama o akcijama, nagradnim igrama i natječajima organiziranih u Centru moguće je i drugim kanalima: pisanim putem, putem obrazaca; prijavom na bežični pristup internetu unutar Centra ili na druge načine. U svakom slučaju, obrada osobnih podataka u marketinške svrhe moguća je uz privolu ispitanika.

 • Internetska stranica www.rosisdesigneroutlet.hr i kolačići (cookies)

Osobni podaci mogu se prikupljati prilikom posjete našoj internetskoj stranici www.rosisdesigneroutlet.hr. Naša stranica koristi kolačiće. Kolačići su informacije spremljene na Vaše računalo, tablet ili mobitel od strane stranice koju posjetite. Više informacija o kolačićima, načinu kako upravljati kolačićima možete pronaći OVDJE

Osobne podatke prikupljene putem kolačića na internetskoj stranici obrađujemo temeljem Vaše privole. Ukoliko želite povući svoju privolu potrebno je  odabrati odgovarajuće postavke u vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija naše internetske stranice možda neće raditi bez aktiviranih kolačića. Kad zatražimo pristanak, predstavit ćemo Vam svrhu u koju će se podaci obrađivati i informirati vas o Vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći na linku na našoj internetskoj stranici.

 • Poveznice na internetskoj stranci za dijeljenje na društvenim mrežama

Na našoj stranici može biti uključen sadržaj trećih strana. Ukoliko kod posjeta našim internetskim stranicama kliknete na jednu od poveznica za dijeljenje na društvenim mrežama, komunikacijski podaci izmjenjuju se između Vas i odgovarajućeg davatelja usluga.
Aktiviranjem poveznice za dijeljenje na društvenim mrežama, pružatelj usluga prima informacije koje je vaš preglednik prikupio na odgovarajućoj podstranici naše internetske stranice, čak i ako nemate račun kod tog davatelja usluga ili ako kod tog davatelja usluga trenutačno niste prijavljeni.  Informacije se prenose iz preglednika izravno poslužitelju davatelja usluge.
Odgovarajući davatelj usluga može provoditi obradu Vaših podataka u vlastite svrhe. Do komunikacije, a time i obrade podataka od strane  davatelja usluga dolazi samo nakon što se aktivno izabrali koristiti odgovarajuću uslugu. Roses nema kontrolu nad podacima koje prikupljaju i obrađuju pružatelji usluga treće strane, te nismo u poziciji pružiti obvezujuće informacije u svezi s ciljem i svrhom takvog tipa obrade Vaših podataka.
O svrsi i opsegu prikupljanja osobnih podataka, obradi i upotrebi podataka pružatelja usluga te srodnim pravima i postavkama za zaštitu privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti pružatelja usluga.
FACEBOOK: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

https://web.facebook.com/full_data_use_policy?_rdc=1&_rdr

INSTAGRAM: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

https://help.instagram.com/519522125107875
YOUTUBE: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 • Posebna događanja, nagradne igre i natječaji

U slučaju organiziranja događanja kojemu je Rosis organizator ili jedan od organizatora, ili kod nagradnih igara ili natječaja od sudionika se mogu zatražiti određeni osobni podaci. Svrha prikupljanja i obrade podataka je osiguravanje urednog provođenja događanja, radi osiguranja sigurnosti ili dodjele nagrada sudionicima. U slučaju da se određeno događanje, igra ili natječaj organizira zajedno s poslovnim partnerom – trećom stranom, prikupljeni osobni podaci  mogu biti preneseni tim poslovnim partnerima. Osobni podaci prikupljeni na ovaj način čuvat će se do završetka događanja, igre ili natječaja, izuzev u slučajevima kada je podatke potrebno čuvati dulje razdoblje (npr.: u slučaju podjele nagrada ili u slučaju postavljanja zahtjeva za naknadom štete).

 • Bežični Internet na području centra (WiFi)

Rosis pruža uslugu bežičnog pristupa internetu (WiFi) na području Roses Designer Outlet Centra.

Više o zaštiti privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka tijekom korištenja usluge bežičnog pristupa internetu možete pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti bežičnog pristupa internetu unutar Roses Designer Outlet Centra.

Osobni podaci ispitanika kod korištenja Usluge bežičnog pristupa internetu, prikupljaju se samo ukoliko se korisnik na Uslugu registrira putem računa društvenih mreža (Facebook, Instagram i sl.), putem Google računa, ili popunjavanjem polja na posebnom obrascu. Osobni podaci koji se prikupljaju na taj način su: ime, prezime i adresa e-pošte. Moguće je prikupljanje ostalih podataka: podataka o uređaju putem kojeg se koristi usluga, te podatka o korištenom pregledniku. U slučaju da registracija na uslugu pristupa bežičnom internetu nije provedena putem računa društvenih mreža osobni podaci se ne prikupljaju.

Osobni podaci prikupljeni na ovaj način koriste se radi omogućavanja sigurnog pružanja Usluge, radi zaštite interesa Rosisa i njegovih zaposlenika, te radi sprječavanja, otkrivanja te procesuiranja eventualnih zloupotreba na štetu Voditelja i izvršitelja obrade podataka, u kojim slučajevima se obrada temelji na legitimnom interesu Rosisa sukladno obradi (čl. 6. stavak 1. točka (f) Uredbe o zaštiti osobnih podataka). Kada se obrada temelji na privoli ispitanika Rosis prikupljene osobne podatke može obrađivati u svrhu oglašavanja vlastitih usluga, te usluga i proizvoda svojih partnera slanjem promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima.

Osobni podaci obrađuju se, te su pohranjeni na poslužiteljima unutar Europske unije odnosno Republike Hrvatske. Osobni podaci ne dijele se s trećim stranama, osim u slučajevima kada je za obavljanje pojedinih poslova Voditelja obrade angažirana druga osoba kao izvršitelj obrade, kada se prijava na Uslugu vrši putem Google računa ili računa društvenih mreža korištenih prilikom registracije, ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje, odnosno obveza prijenosa na temelju zakona.

Ukoliko se na Uslugu prijavljujete putem Google računa ili računa društvenih mreža (pružatelju usluga), prikupljeni osobni podaci biti će proslijeđeni odgovarajućem pružatelju usluga.
Prijavom putem poveznice s društvenim mrežama, pružatelj usluga prima informacije koje se prenose iz Vašeg preglednika poslužitelju davatelja usluge. O svrsi i opsegu prikupljanja podataka, obradi i upotrebi podataka pružatelja usluga te srodnim pravima i postavkama za zaštitu privatnosti pozivamo Vas da provjerite pravila o privatnosti pojedinog pružatelja usluga.

 • Izravni kontakti sa Centrom

Prilikom kontakta s Voditeljem obrade ili s njegovim poslovnim partnerom, bilo e-mailom, poštom ili telefonom prikupljaju se osobni podaci: ime, prezime i e-mail adresa ispitanika, te se vodi arhiva izvršene komunikacije.

Navedene podatke obrađujemo u svrhu poboljšanja naših usluga, radi što učinkovitijeg rješavanja upita, rješenja upita koje se odnose na postojanje mogućeg poslovnog odnosa, i to na temelju postojećeg ili budućeg ugovornog odnosa, te je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade (čl. 6. stavak 1. točka (f) Uredbe o zaštiti osobnih podataka). Ove podatke čuvamo 5 godina od zadnjeg kontakta.

 • Video nadzor

Prostor Centra nalazi se pod video nadzorom. Svrha provođenja video nadzora i takve obrade podataka je poštivanje zakonskih obveza i očuvanje pravnih interesa, zaštita ljudi i imovine u Centru, te se temelji na legitimnom interesu Rosisa sukladno obradi (čl. 6. stavak 1. točki (f) Uredbe o zaštiti osobnih podataka). Legitimni interes pritom ne nadvisuje interese, temeljna prava ili slobode Ispitanika. Prikupljene snimke čuvaju se 14 dana, osim u slučajevima kada postoji odgovarajući zahtjev nadležnog tijela ili zakonska osnova za čuvanje snimki dulje razdoblje (npr. kada se koriste kao dokaz u sudskom ili sličnom postupku). Nakon isteka razdoblja čuvanja snimke se brišu. Pristup snimkama ograničen je na posebno određene zaposlenike voditelja obrade, te druge osobe koje odredi rukovodeća osoba voditelja, kao što su zaposlenici društva koje upravlja Centrom i zaposlenici društva koje obavlja poslove čuvanja i štićenja objekata u Centru.

 • Ostali slučajevi

Osobne podatke možemo obrađivati radi poštivanja zakonskih obveza koje se naše društvo obvezno pridržavati (npr. postupanje u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, porezni propisi i sl.).

Također obrada osobnih podataka, u slučaju kada ne postoji koja druga osnova za obradu,  moguća je ukoliko ispitanika za istu da svoju izričitu privolu. Ispitanik ima pravo opozvati danu privolu u svakom trenutku slanjem zahtjeva na kontakt Rosisa.

Prava ispitanika

Jedan od temeljnih ciljeva Uredbe o zaštiti osobnih podataka je zaštita prava pojedinaca, odnosno zaštita njegove privatnosti.

Na temelju Uredbe o zaštiti osobnih podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava:

Pravo na pristup

 • Ispitanik ima pravo dobiti informaciju obrađuju li Rosis njegove osobne podatke te, ako obrađuju, ima pravo na pristup (uvid) osobnim podacima, podacima o: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, kategorijama primatelja, razdoblju u kojem se osobni podaci čuvaju ili kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja, o postojanju prava koja mu pripadaju kao ispitaniku. Ukoliko se radi o većoj količini podataka, Rosis od ispitanika može zatražiti precizniju specifikaciju zahtjeva za dostavom određenih skupina podataka. Ispitanik ovo pravo može ostvariti bez naknade, osim u slučaju kada je zahtjev očito neosnovan ili pretjeran u kojem slučaju Rosis zadržava pravo naplate nastalog troška. Zahtjev ispitanika u slučajevima u kada nije pravno i zakonski dopušten, može biti odbijen.

Pravo na ispravak

 • Ispitanik ima pravo od Rosisa ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, te dopuniti nepotpune osobne podatke koji se na njega odnose. Osiguranje ažurnosti i točnosti osobnih podataka, ispitanik ostvaruje na način da istima odmah obavijesti voditelja obrade.

Pravo  na  zaborav  (brisanje)

 • U određenim okolnostima ispitanik od Rosisa ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji odnose se na njega. Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice u slučaju povlačenja privole za obradu pojedinih podataka, kada podaci nisu više potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni, kada su podaci obrađeni bez valjane pravne osnove ili kada je brisanje podataka potrebno radi usklađenja sa zakonskim obvezama voditelja obrade. Osobni podaci neće moći biti izbrisati ako su potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza ili drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U situacijama kada je brisanje moguće, osobni podaci biti će izbrisani iz našeg sustava, u kojemu će preostati isključivo općeniti statistički podaci koji se ne mogu povezati s identitetom ispitanika.

Pravo na ograničenje obrade

–              U određenim okolnostima Ispitanik od Rosisa ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka primjerice, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, osporavanja točnosti osobnih podataka ili u slučaju provođenju obrade na temelju legitimnog interesa voditelja obrade.

Pravo na povlačenje privole

 • Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika, isti može privolu povući u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju Rosis će prestati s korištenjem osobnih podataka u tu svrhu, osim ako postoji alternativna pravna osnova kojom bi daljnja obrada osobnih podataka bila opravdana, o čemu će ispitanik biti obaviješten.

Pravo  na  prenosivost  podataka

 • Ispitanik ima pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade, odnosno ustupanje podataka trećoj osobi. U tom slučaju ispitanik ima  pravo osobne podatke koji se odnose na njega a koje je pružio Rosisu zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno  čitljivom  formatu,  te  ima  pravo  prenijeti  te  podatke  drugom  voditelju  obrade, i to ako se radi o obradi podataka koje je ustupio ispitanik, ako se obrada temeljila na privoli ili ugovoru i ako se obrada provodi automatski.

Pravo  na  prigovor

 • Ispitanik ima  pravo  uložiti  prigovor  na  obradu osobnih podataka koji se odnose ne njega, u onim slučajevima kada se obrada osobnih podataka vrši na temelju legitimnih interesa ili je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa voditelja obrade. Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na tim osnovama. Ukoliko za provođenje takve obrade ne postoji obrazloženi i opravdani pravni temelj prikupljene podatke ćemo izbrisati i prestati obrađivati.

Kako nas kontaktirati

U slučaju da ispitanik želi iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju je dao za obradu osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Čuvati ćemo zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas kontaktirati u svako doba i na bilo koji način:

Rosis Unus d.o.o.,

OIB: 00378517235,

Sv. Križ Začretje, Vrankovec 1.

e-mail: [email protected]

Ako niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše osobne podatke, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, e-mail: [email protected], web: www.azop.hr.

Ova politika upravljanja osobnim podacima stupa na snagu 25. svibnja 2018. god.

[ultimate_gdpr_policy_accept]
Scroll to Top