Rosesov izbor!

Diesel m, prije 990 kn, sada 659 knDisel, prije 2180 kn, sada 1099 knM jeans prije 429 kn, sada 128.70 kn, modianaReplay muske, prije 1180, sada 830 knReplay zenske, prije 1690 sada 1180 kns.Oliver, prije 559 kn, sada 280 knScothc&Soda prije 1099 kn, sada 499 kn, Europa 02 Lee i wranglerWrangler, prije 790 kn, sada 559 kn, europa 92

1. Diesel, m 990 kn 659 kn 2. Diesel, m 2180 kn 1099 kn 3. Modiana, m 429 kn  128,70 kn 4. Replay, m 1180 kn  830 kn   5. Replay, ž   1690 kn   1180 kn  6. S.Oliver,  559 kn   280 kn  7. Europa 92, Lee & Wrangler  1099 kn   499 kn  8. Europa 92, Lee & Wrangler   790 kn    559 kn

599 299 kn, Lizard, alpinaBenetton prije 299 sada 194 knDEni desing, prije550 kn, sada 275 kn, Hr design storeGalileo donji dioGalileo prije 1899 kn, sada 945 knGossip 399.90 sada 120 kn ShoeboxJones, prije 1240, sada 599 knJones, prije 1313 kn, sada 659 knMarx prije 299 kn, sada 89.70 knpolo prije 999 kn, sada 599 knSix prije55 kn, sada 29 kn, SportinaSuperdry, prije 999 sada 699.30 kn xyzTorbe i to prije 259.99 kn, sada 181.99 knvarteks prije 1099 sada 499 kn

1. Alpina, 599 kn 299 kn  2. Benetton,  299 kn  194 kn 3. Hr Design,  550 kn  275 kn 4. Galileo, odijelo  1899 kn   945 kn   5. Shoebox,   399,90 kn   120 kn   6. Jones,  1240 kn   599 kn  7. Jones,  1313 kn   659 kn  8. Sportina outlet, Marx  299 kn    89,70 kn  9. The Core outlet, Polo Ralph Lauren 999 kn   599 kn 10. Sportina outlet, Six  55 kn   29 kn 11. Xyz outlet, Superdry  999 kn   699,30 kn 12. Torbe i to, 259,99 kn 77,99 kn 13. Varteks, 1099 kn   499 kn

Gleznjace Timberland, prije 2299, sada 1149.50 knMarx, prije 479 kn, sada 239.50 kn, SportinaMaska za mob Dsquared, prije 719 kn, sada 503.30 knReebok, prije 849 kn, sada 509.40 kn, ShoosterRegata, prije 299 kn, sada 199 knRuksak David Jones,Torbe i to, prije 259.99, sada 181.99 knTom  tailor, prije 299.99 kn, sada 150 kn_Tunika OVS, prije 246 kn, sada 160 kn

1. Timberland, 2299 kn  1149,50 kn  2. Sportina, Marx  479 kn  239,50 kn 3. Xyz outlet,  Dsquared   699 kn  419 kn  4. Shooster, Reebok  849 kn   509,40 kn   5. Regatta,   299 kn   199 kn   6. Torbe i to, David Jones 259,99 kn   181,99 kn  7. Tom Tailor,  299,99 kn    150 kn  8. OVS,  246 kn    160 kn

 

Baby Center, prije 99.99 kn, sada 50 knBaby Center, prije 99.99 kn, sada 69.99 knBenetton, prije 459 kn, sada 298 knBenetton, prije 609 kn, sada 396 knEcco, prije 1100 , sada 550 knFroddo, prije 488 kn, sada 341.50 knOVS prije 84 kn, sada 55 knOVS prije 138 kn, sada 90 knPuma prije 309 kn, sada 199 kn

1. Baby Center, 99,99 kn 50 kn 2. Baby Center, 99,99 kn  69,99 kn 3. Benetton,  459 kn  298 kn 4. Benetton, 609 kn   396 kn   5. Ecco,  1100 kn   550 kn  6. Froddo, 488 kn   341,50 kn 7. OVS,   138 kn    90 kn  8. OVS, 138 kn   90 kn 9. Puma, 309 kn   199 kn

adidas donji dioAdidas, prije 579 kn, sada 419 knMarinePool prije 319 kn, sada 191.40 knnew balance, prije 649 kn, sada 449 knNike prije 229 kn, sada 159 knNike prije 349 kn, sada 239 knNike, Shooster, prije 1249 kn, sada 874.30 knPuma prije 309 kn, sada 199 knnReebok, , prije 699 kn, sada 499 k

1. Adidas, komplet  579 kn  419 kn 2. Marinepool, 319 kn  191,40 kn 3. New balance,  649 kn  449 kn 4. Nike, 229 kn   159 kn   5. Nike, 349 kn   239 kn   6. Shooster, Nike 1249 kn   874,30 kn 7. Puma,   309 kn    199 kn  8. Reebok, 699 kn   499 kn

Alpina, prije 529 kn, sada 264 knDiesel, prije 1450 kn, 929 knEcco, prije 900 kn, sada 540 knGuliver, prije 880 kn, sada 590 knInuovo, prije 469.99 kn, sada 234.99 kn, ModianaNine West, prije 489 kn, sada 146,70 knTally Weijl, prije 229 kn, sada 160.93 knTwinset prije 2330 kn, sada 790 kn, KarlaTwinset, prije 2580 kn, sada 390 kn, Karla

1. Alpina, 529 kn  264 kn 2. Diesel,   1450 kn  929 kn 3. Ecco,     900 kn  540 kn 4. Guliver,  880 kn   590 kn   5. Modiana,   469,99 kn   234,99 kn   6. Nine West,  489 kn   146,70 kn  7. Sportina,  229 kn    160,93 kn  8. Karla,  2330 kn    790 kn 9. Karla,  2580 kn    390 kn

Grudnjak Yamamay, prije 169 kn, sada 84.50 kn, gaćice prije 109 kn, sada 54.50 knhaljina Jones prije 1229 kn, sada 239 knHlače modiana, prije 399.99 kn, sada 119.99 knhlače ž Tom Tailor, prije 399.99 kn, sada 200 knkošulja Lerros, prije 479 kn, sada 95.80 knmajica Diesel, prije 680 kn, sada 159 knTenisice Superga, provjeriti cijenu. sa oko 699,90 na 175 JPGtraperice Levis europa 92, prije 699 kn, sada 399 kn

1. Yamamay, grudnjak 169 kn  84,50 kn gačice   109 kn  54,50 2. Jones, 1229 kn  239 kn 3. Modiana,  399,99 kn  119,99 kn 4. Tom Tailor, 399,99 kn   200 kn    5. XYZ, Lerros   479 kn   95,80 kn   6. Diesel, 680 kn   159 kn 7. Shoebox, Superga  699,90 kn    175 kn  8. Europa 92,  Levis 699 kn    399 kn

ShareTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on Facebook