HR DESIGN Fashion & Art

Concept store najboljih hrvatskih dizajnera: Lei lou by Alex Dojčinović, Milena Rogulj, Link by Ogi Antunac, BMS by Zoran Aragović, Alma fashion, Aksent, Krie, Igor Galaš, Grubić design, Natali Nakit, Danijela Štambuk, Ivan Midzic, Deni design…..i mnogi drugi.

Telefon: +385 49 221 991

E-mail:

Otvoreno.Radno vrijeme danas: 10:00 – 20:00
Scroll to Top